Kontakt

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku

Liptovský Trnovec

 

0044/5598 316

elpis@citycom.sk

 

bankový účet:

SLSP a.s. Liptovský Mikuláš

IBAN: SK63 0900 0000 0050 7137 (1784)